Automaatio- ja sähkökeskukset

Arr-Systemsin tuotteet ovat tunnettuja luotettavuudestaan ja taatusta toimitusvarmuudestaan.

Ota yhteyttä

Suunnittelemme ja valmistamme työkone-, ajoneuvo-, automaatio- ja sähkökeskukset vaativiinkin laite-, konerakennus sekä teollisuuden ja sähkönjakelun tarpeisiin.

Tarjoamme luotettavia ja kustannustehokkaita ratkaisuja ja pyrimme aina edistämään loppuasiakkaan energian tehokasta käyttöä sekä suunnittelu ja komponentti valinnoilla edullista hintaa. Komponenttivalinnoilla varmistamme myös keskusten pitkän elinkaaren.

Valmistuksessa käytämme vain korkealaatuisia komponentteja tunnetuilta valmistajilta kuten ABB, Schneider Electric, Siemens, Phoenix Contact, Rittal, Finelcomp, Vacon, Ensto, Omron jne.

Asiakkaamme ovat pääasiassa kone- ja laitevalmistajat energia-, metalli-, kaivos- ja metsäteollisuudesta sekä sähköautomaatio- ja suunnitteluyrityksiä.

Keskukset
Kotelot
Kaapit
 • Pääkeskukset
 • Prosessikeskukset
 • Alakeskukset
 • Jakokeskukset
 • Työpaikkakeskukset
 • Pumppauskeskukset
 • Automaatiokeskukset
 • Ohjauskeskukset
 • Valaistuskeskukset
 • Pistorasiakeskukset
 • UPS-keskukset
 • Mittauskeskukset
 • Haaroituskotelot
 • Katkaisijakotelot
 • Kenttäkotelot
 • Riviliitinkotelot
 • Relekaapit
 • Suojauskaapit
 • Taajuusmuuttajakaapit
 • Katujakokaapit

Sähkökeskukset

Suunnittelemme ja valmistamme sähkökeskukset aina asiakkaan tarpeen mukaisesti.

Keskuksemme ja komponentit ovat CE -hyväksyttyjä. Vaatimustenmukaisuusvakuutus sekä tekninen rakennetiedosto ovat saatavana tarvittaessa.

Keskuksemme täyttävät standardeissa ja direktiiveissä esitetyt vaatimukset:

– Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY
– Konedirektiivi 2006/42/EY – EMC -direktiivi 2004/108/EY
– SFS-EN 60204-1 Koneiden sähkölaitteistot
– SFS-EN 60529 Sähkölaitteiden kotelointiluokat
– SFS-EN 61439-1, -2 Sähkökeskukset; Yleisvaatimukset ja ammattikäyttöön tarkoitetut kojeistot
– IEC/TR 61641 Pienjännitekeskusten valokaarioikosulkutestauksen testausohje

Laadunvalvonta

Sähkökeskuksen koeajoa kutsutaan koestukseksi. Me koestamme jokaisen valmistamamme sähkökeskuksen ennen sen luovuttamista asiakkaalle. Koestuksesta laaditaan pöytäkirja, jonka kahdeksan pääkohtaa pitävät sisällään enimmillään yli 60 tarkastuskohtaa. Varmistamme näin keskuksen mekaanisen ja sähköisen toiminnan. Tämän lisäksi sähköisille piireille tehdään jännitetesti. Koestamisesta syntyvää palautetta hyödynnämme suunnittelussa, valmistuksessa ja komponenttien valinnassa voidaksemme tarjota asiakkaillemme aina parhaita ratkaisuja.