Laatu

Laatupolitiikka ja toimintaperiaatteet

Arr-Systems Oy on suomalainen alihankintayritys, joka valmistaa johdinsarjoja ja keskuksia asiakkaiden dokumenttien mukaan. Meillä on myös valmiudet suunnitella johdinsarjat ja keskukset asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Laatuajattelumme lähtee siitä, että laatu tulee hallita palveluidemme kaikissa vaiheissa. Laatu ulottuu asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen, asiakaskeskeisten ratkaisuiden toteuttamiseen, tinkimättömään ja aikataulun mukaiseen asiakkaan vaatimusten mukaiseen tuotteiden toteuttamiseen ja toimittamiseen.

Toiminnan laatu niin asiakaskontakteissa kuin tuotteissa on yksi tärkeimmistä menestymisen edellytyksistä toiminnassamme. Tunnistamme ja ymmärrämme asiakkaiden odotukset ja tarpeet, joiden mukaan kehitämme toimintaamme asiakastyytyväisyyden lisäämiseksi.

Luvattu toimitusaika asiakkaalle on tärkeä, joten se ohjaa toimintaamme koko prosessin ajan. Seuraamme tuotannonohjausjärjestelmästä tilauksen etenemistä aina tilauksesta toimitukseen saakka. Reagoimme mikäli toimitusaikoihin tulee jostain syystä muutoksia sekä informoimme asiakasta muuttuneesta tilanteesta ja siihen johtaneesta syystä.

Järjestelmän avulla saamme selville kipupisteet ja voimme puuttua niihin sekä kehittää toimintaamme entistä joustavammaksi.

Laatuajattelumme lähtökohtana on palvella asiakkaitamme heidän odotusten mukaisesti. Jokaisella työntekijällämme on oikeus ja velvollisuus nostaa laatu esille, jos sen edellytykset eivät ole kunnossa tai palvelun laatu ei vastaa vaatimuksia.

Vaadimme myös yhteistyökumppaneiltamme laadukasta toimintaa. Seuraamme heidän laaduntuottokykyä järjestelmämme kautta ja teemme tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä.